V Přehrávači aplikace Audiolibrix se můžete pohybovat po kapitolách/souborech nebo po vteřinách. Níže si ukážeme, jak mezi těmito funkcemi přepínat a jak si je nastavit.

Pokud máte nyní v přehrávači hranaté šipky, znamená to, že po stisknutí na ně se posunete v audioknize o celou kapitolu/ soubor vpřed či vzad.

Obrázek č.1

Pokud stisknete obrázek audioknihy – viz bod 1. na obrázku č.2., změní se šipky – z kulatých na hranaté, z hranatých na kulaté. V kulatých šipkách (posuny po vteřinách) je v jejich středu vidět číslo, které udává o kolik vteřin se lze v kapitole posunout (bod 2.)
Také se můžete posouvat pomocí kuličky na časové ose – bod 3. Kuličkou lze posouvat plynule doprava a doleva na ose.

Obrázek č.2

Počet vteřin v kulatých šipkách lze změnit v nastavení – stiskněte ikonu Účet v pravém dolním rohu.

Obrázek č.3

Objeví se nabídka – zde kliknete na kartu Nastavení v horní části.

Na stránce sjedete trochu níž a zaškrtnete si, o kolik vteřin se budete pomocí kulatých šipek v kapitole posouvat tam i zpět. Na výběr je 5-60 sekund (bublina č.2).

Třetí bublina na obrázku ukazuje volbu, ze které můžete vybrat, jaký čas se bude v přehrávači ukazovat v pravé části, zda celkový, zbývající nebo zbývající v závislosti na nastaveném zrychlení.


Do přehrávače se přepnete zase kliknutím na tlačítko Přehrávač ve spodní části aplikace, nebo obrázkem audioknihy – také ve spodní části nad tlačítkem Knihovna.

Obrázek č.4