Pokud vám aplikace zastavuje přehrávání a to buď po každé kapitole nebo když vám zhasne obrazovka, obvykle je na vině operační systém telefonu.

Zkontrolujte si následující nastavení vašeho telefonu. Nastavení jsou různé pro Android a pro iOS (iPhone, iPad).

Pokud máte Android, postupujte následovně:

1) Spusťte si aplikaci Nastavení (tedy ne aplikaci Audiolibrix, ale přímo nastavení telefonu)

2) V aplikaci Nastavení si najděte položku Aplikace, klepněte na ni.

3) Na obrazovce Aplikace si najděte položku Správa aplikací a klepněte na ni.

4) Na obrazovce Správa aplikací si najděte položku pro aplikaci Audiolibrix a klepněte na ni.

5) Na obrazovce nastavení pro aplikaci Audiolibrix si najděte sekci Povolení, v ní najděte položku Spořič baterie a klepněte na ni.

6) Na obrazovce nastavení spořiče baterie pro aplikaci Audiolibrix se ujistěte, že vybraná je položka Žádná omezení. Pokud je vybrána jiná položka nastavení tak změňte nastavení tak, aby aplikace neměla Žádné omezení.

7) Opakovaným klepnutím na šipku zpět se vraťte zpět na začátek aplikace Nastavení.

8) V aplikaci Nastavení si najděte položku Baterie a výkon, klepněte na ni.

9) Na obrazovce nastavení Baterie a výkonu se ujistěte, že nemáte zapnutý Spořič baterie. Pokud je Spořič baterie zapnutý, tak si ho prosím vypněte.

10) Hotovo. Váš operační systém by od této chvíle neměl násilně ukončovat aplikaci a přehrávání by mělo pokračovat na pozadí i při zhasnuté obrazovce a po konci kapitoly by mělo plynule přejít na přehrávání další.

Pokud máte iOS (iPhone, iPad), postupujte následovně:

1) Spusťte si aplikaci Nastavení (tedy ne aplikaci Audiolibrix, ale přímo nastavení telefonu)

2) V aplikaci Nastavení si najděte položku Audiolibrix, klepněte na ni.

3) Na obrazovce nastavení pro aplikaci Audiolibrix se ujistěte, že máte zapnuté Aktualizace na pozadí. Pokud je vypnuto, zapněte si ho prosím.

4) Opakovaným klepnutím na šipku zpět se vraťte zpět na začátek aplikace Nastavení.

5) V aplikaci Nastavení si najděte položku Baterie, klepněte na ni.

6) Na obrazovce nastavení Baterie se ujistěte, že nemáte zapnutý Režim nízké spotřeby. Pokud je Režim nízké spotřeby zapnutý, tak si ho prosím vypněte.

7) Hotovo. Váš operační systém by od této chvíle neměl násilně ukončovat aplikaci a přehrávání by mělo pokračovat na pozadí i při zhasnuté obrazovce a po konci kapitoly by mělo plynule přejít na přehrávání další.