Pokud limit spotřebujete, poslech se zastaví a je třeba čekat, až se vám zase s novým zaplaceným obdobím poslech zpřístupní. Pokud však nechcete čekat, můžete si rozposlouchanou audioknihu zakoupit  – a to buď za běžnou jednorázovou cenu, nebo i výhodně s členstvím v KLUBu Audiolibrix. Zakoupená audiokniha už zůstane ve vaší Knihovně navždy.
Pokud máte aktivní PLUS 20 a stane se vám, že jej rychle spotřebujete, je pak také ke zvážení, zda od příštího období není lepší aktivovat PLUS 100.